Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

poem-orgy
19:25
poem-orgy
19:25
1181 44f4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
poem-orgy
19:22
4510 0e2f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSzczurek Szczurek
poem-orgy
19:21
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viarock-sex-love rock-sex-love
19:21
5841 ebb4 500
Reposted fromerial erial viaSzczurek Szczurek
poem-orgy
19:21
0744 7ed6
Reposted fromdailylife dailylife viaSzczurek Szczurek
19:21
poem-orgy
19:19
1571 fc62 500
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viacytaty cytaty
poem-orgy
19:19
8028 06ac 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacynamon cynamon
poem-orgy
19:18
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viacynamon cynamon
poem-orgy
19:18
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viacynamon cynamon
poem-orgy
19:18
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacynamon cynamon
poem-orgy
19:18
5113 d783
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viacynamon cynamon

April 24 2017

poem-orgy
18:57
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
poem-orgy
18:56
Reposted fromthebelljar thebelljar viacynamon cynamon
poem-orgy
18:56
8849 2e7f
poem-orgy
18:56
Jeśli spotyka Cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie viacynamon cynamon
poem-orgy
18:56

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacynamon cynamon
poem-orgy
18:55
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viayourheartbeat yourheartbeat
18:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl