Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2016

poem-orgy
17:27
1795 a4a0
Reposted frombukoz bukoz viaSardion Sardion
poem-orgy
17:27
2978 4863
Reposted fromaletodelio aletodelio viakukurydza kukurydza
poem-orgy
17:26
2440 0a2b
Rami Malek "Mr Robot"
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialetshavesex letshavesex
poem-orgy
17:25
    za oknem jesień, to już jest chyba trzecia w tym roku
     
— huczuhucz
Reposted fromitwaslove itwaslove viaszalony-virus szalony-virus
poem-orgy
17:25

Ty nie jesteś słaba. Jesteś załamana. A to dwie różne rzeczy. 

— Kordian Królik
poem-orgy
17:24
5801 47e1 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaczoo czoo
17:24
7124 e9c5 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Choice (2016)
Travis: Why do you make it so hard for me to flirt with you?
Gabby: Because if I made it easy, you wouldn’t flirt anymore.

Reposted fromLittleJack LittleJack viamayamar mayamar
poem-orgy
17:24
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaharridan harridan
17:24
6246 dc76
Reposted fromget-fit get-fit viaharridan harridan
poem-orgy
17:23
0088 077f
Reposted fromtereska tereska viaharridan harridan

August 09 2016

poem-orgy
20:07
4057 8a87
Reposted fromashyda ashyda viamayamar mayamar
poem-orgy
20:07
7134 8dd3 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamayamar mayamar
poem-orgy
20:07
5974 23c2
poem-orgy
20:05
poem-orgy
20:04
3908 bce8

Lencóis Maranhenes National Park, Brazil

Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viakukurydza kukurydza
poem-orgy
20:04
5595 ff4a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakukurydza kukurydza
poem-orgy
20:04
2210 2efb 500
Ukraine by Volodymyr Zinchenko
Reposted fromcorvax corvax viamayamar mayamar
poem-orgy
20:03
Nauczył mnie, na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "w samotności sieci"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamayamar mayamar
poem-orgy
20:02
1819 bf9d 500
Reposted fromCalcarea Calcarea viamayamar mayamar
poem-orgy
20:02
0989 8e2f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl