Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2016

poem-orgy
03:54
1358 54fa 500
Reposted fromrol rol viaoversensitive oversensitive
poem-orgy
03:54
“ Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują?
Bo czują za dużo. I to ich przeraża. ”
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromjustyha justyha viaoversensitive oversensitive
poem-orgy
03:54
7263 31c1
Reposted fromdelix delix viaoversensitive oversensitive
poem-orgy
03:53
1966 8d81 500
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive
poem-orgy
03:53
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaoversensitive oversensitive
poem-orgy
03:53
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
poem-orgy
03:53
1525 4015 500
poem-orgy
03:53
9780 cda5 500
poem-orgy
03:52
4821 62df
Shut up and take my hugs.
Reposted fromthalahassi thalahassi viainyou inyou
poem-orgy
03:52
poem-orgy
03:51
poem-orgy
03:51
2019 d954 500
Reposted fromdzony dzony viamayamar mayamar
poem-orgy
03:50
5821 a1c6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamayamar mayamar
poem-orgy
03:50
Trzeba nauczyć się samemu zasypiać, nie dać się... ani bezsenności, ani snom. Samemu robić rano jedną kawę, a wieczorem grzać dłonie herbatą, mnóstwem herbaty. I nigdy nie pozwolić, żeby wątpliwości przejęły nad Tobą kontrolę. Iść do przodu, cokolwiek by się nie działo. Nie patrzeć wstecz i nie zastanawiać się, które decyzje były dobre, a które mogły na zawsze wszystko zniszczyć.  Żyj, bo masz 20 lat i w sumie wszystko przed Tobą. 
— You learn to live without.
poem-orgy
03:50
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
poem-orgy
03:50
1061 20c3
Reposted fromsiegmunda siegmunda viamayamar mayamar
poem-orgy
03:50
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (..) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - Wolna miłość
poem-orgy
03:49
Po prostu jesień: dużo piękna, trochę smutku.
— Jerzy Broszkiewicz, "Wielka, większa i największa"
Reposted fromstuckedinsoul stuckedinsoul viamayamar mayamar
poem-orgy
03:49
poem-orgy
03:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl