Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

poem-orgy
19:38
przytul mnie i powiedz, że zawsze będziesz przy mnie
poem-orgy
19:38
9246 aba5
Reposted fromsqueamish squeamish viamaisha maisha
poem-orgy
19:38


Wisława Szymborska


Nic dwa razyNic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.

— ulubiony
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamaisha maisha
poem-orgy
19:37

Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.


— Marcin Świetlicki
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viamaisha maisha
poem-orgy
19:37
Reposted fromweightless weightless viainyou inyou
poem-orgy
19:36
5567 0c65 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainyou inyou
poem-orgy
19:36
7259 5a1b
Reposted fromcukiernica cukiernica viainyou inyou
poem-orgy
19:36
1292 b366
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyou inyou
poem-orgy
19:36
Reposted frombluuu bluuu viainyou inyou
poem-orgy
19:36
9030 7ffe 500
Reposted fromrol rol viainyou inyou
poem-orgy
19:19
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książe
Reposted frompowersback powersback viainyou inyou
poem-orgy
19:19
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
poem-orgy
19:19
Czasami trzeba wyjechać daleko, by zobaczyć siebie i swoje życie z innej perspektywy.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
poem-orgy
18:54
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
poem-orgy
18:54
8359 3e14
powiedz.
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialubie-lato lubie-lato
poem-orgy
18:53
poem-orgy
18:53
To zadziwiające jak wiele potrzeba czasu, żeby dojść do banalnych wniosków
— Michał
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaczoo czoo
poem-orgy
18:53
1923 bf01
Reposted fromsobi sobi viamorningcoffeelover morningcoffeelover
poem-orgy
18:53
poem-orgy
18:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl